Cách Viết Mở Bài Essay Advantages And Disadvantages & Mẫu

Trang chủ Blog Cách Viết Mở Bài Essay Advantages And Disadvantages & Mẫu

Bài viết hướng dẫn cách viết mở bài essay advantages and disadvantages đóng vai trò quan trọng như một tài liệu cần thiết cho những sinh viên mới bắt đầu và muốn nắm bắt cách viết mở bài chuyên nghiệp. Trong nội dung của bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những yếu tố chính cần có khi viết phần mở đầu, đồng thời đi kèm với những ví dụ cụ thể giúp minh họa rõ những điểm được đề cập.

Cách Viết Mở Bài Essay Advantages And Disadvantages

Cách viết mở bài essay advantages and disadvantages

Nội dung chính trong phần mở bài essay advantages and disadvantages

Một phần mở đầu cho bài viết nên bao gồm 3 câu và 3 câu đó là: 

– Paraphrase question (Câu diễn giải lại): Diễn đạt lại câu hỏi của đề thi hoặc chủ đề bằng cách sử dụng ngôn ngữ của bạn.

– Thesis statement (Câu luận điểm):  Trình bày một câu thesis ngắn gọn mà liên kết với chủ đề và nêu rõ quan điểm của bạn.

– Outline statement (Câu phác ý chính): Cho độc giả biết những khía cạnh cụ thể sẽ được thảo luận trong bài viết.

Thông thường bài essay advantages and disadvantages hiện nay được chia làm 3 dạng:

 • Dạng advantages and disadvantages Essay không nêu quan điểm
 • Dạng advantages and disadvantages Essay có nêu quan điểm
 • Dạng advantages and disadvantages Essay có nêu quan điểm, chứng minh

Bài viết sẽ hướng dẫn cách viết mở bài essay advantages and disadvantages tương ứng với 3 dạng trên.

Mở bài Advantages and Disadvantages essay không nêu quan điểm

Câu 1: Paraphrase

Cách viết: Diễn giải, thay đổi cách diễn giải câu hỏi một chút, nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa chính.

Ví dụ: “Explore the positive and negative aspects of technology in our daily lives without stating a personal opinion.”

Câu 2: Thesis Statement

Cách viết: Nêu luận điểm chính của bài cho cả hai khía cạnh ưu và nhược điểm.

Ví dụ: “This essay will examine the various advantages and disadvantages of integrating technology into our daily routines, shedding light on both the benefits and challenges it brings.”

Mở bài Advantages and Disadvantages Essay có nêu quan điểm

Câu 1: Paraphrase Question

Cách viết: Giữ nguyên ý chính của câu hỏi, nhưng có thể thay đổi một số từ ngữ để tạo sự mới mẻ.

Ví dụ: “Investigate the merits and demerits of the increasing reliance on technology in contemporary society.”

Câu 2, 3: Mô tả 2 ý kiến khác nhau

Cách viết: Mô tả 2 ý kiến trái ngược nhau theo nội dung đề bài.

Ví dụ: “While some argue that technology enhances efficiency and connectivity, others contend that it leads to social isolation and a loss of privacy.”

Câu 3: Đưa ra ý kiến đồng nhất

Cách viết: Đưa ra ý kiến đồng nhất với nội dung cuối bài.

Ví dụ: “However, a nuanced perspective acknowledges both the advantages and disadvantages, recognizing the need for a balanced approach to technological integration.”

Nếu bạn đang không có thời gian và cần sự hỗ trợ cho việc viết bài assignment hoặc essay, hãy lựa chọn dịch vụ làm assignment thuê , essay của Luận Văn Việt. Đội ngũ viết thuê chuyên nghiệp sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu trong các lĩnh vực học thuật khác nhau. Chúng tôi cam kết về chất lượng và tuân thủ deadline, giúp bạn hoàn thành bài viết một cách xuất sắc

Mở bài Advantages and Disadvantages Essay có nêu quan điểm, chứng minh

Câu 1: Paraphrase Question

Cách viết: Diễn giải, viết lại nội dung câu hỏi của đề bài.

Ví dụ: “Examine the positive and negative aspects of the increasing reliance on technology, providing evidence to support your stance.”

Câu 2: Thesis Statement

Cách viết: Nêu quan điểm của bạn.

Ví dụ: “In this essay, I will argue that the benefits of technology in terms of efficiency and connectivity outweigh the drawbacks, supported by compelling evidence.”

Câu 3: Outline Sentence

Cách viết: Trình bày khái quát nội dung sẽ có trong bài.

Ví dụ: “The essay will first explore the positive impacts of technology on communication and productivity, followed by an examination of potential drawbacks related to social disconnection and privacy concerns.”

7 lỗi phổ biến thường gặp khi viết mở bài

Khi viết mở bài essay advantages and disadvantages, rất nhiều bạn thường mắc một số lỗi. Dưới đây là một số lỗi đó và cách xử lý:

Mở bài quá chung chung:

 • Lỗi: Bắt đầu mở bài với những luận điểm quá rộng lớn mà không làm rõ chủ đề cụ thể của đề bài.
 • Sửa: Hãy bắt đầu mở bài với một diễn giải rõ ràng và tập trung vào chủ đề chính.

Không Paraphrase câu hỏi đề bài:

 • Lỗi: Sử dụng câu hỏi đề bài mà không paraphrase, làm cho mở bài trở nên nhàm chán và không sáng tạo.
 • Sửa: Sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu của riêng bạn để diễn giải lại câu hỏi, tạo sự mới mẻ.

Thiếu Thesis Statement rõ ràng:

 • Lỗi: Không nêu rõ quan điểm hoặc ý chính của bạn trong thesis statement.
 • Sửa: Đặt một câu thesis chính xác và rõ ràng để mô tả quan điểm hoặc hướng tiếp cận của bạn.

Câu Thesis hẹp, khó có chiều sâu:

 • Lỗi: Một câu thesis quá đơn giản và không đa chiều, không phản ánh đầy đủ các khía cạnh của chủ đề.
 • Sửa: Tạo một câu thesis phức tạp hơn, mô tả cả ưu và nhược điểm của chủ đề.

Không dùng Outline Sentence:

 • Lỗi: Không cung cấp một câu mô tả chung về nội dung sẽ được thảo luận trong bài luận.
 • Sửa: Bổ sung một câu outline mô tả sơ bộ về những điểm quan trọng sẽ xuất hiện trong phần thân bài.

Vốn từ nghèo nàn:

 • Lỗi: Sử dụng ngôn ngữ quá chung chung, đơn điệu và không tạo nên sự hứng thú.
 • Sửa: Sử dụng từ ngữ sáng tạo, câu trích dẫn, hoặc ví dụ để làm cho mở bài trở nên hấp dẫn hơn.

Thiếu Logic với thân bài:

 • Lỗi: Không kết nối mở bài với nội dung chính của bài luận.
 • Sửa: Sử dụng câu mở bài để liên kết chặt chẽ với nội dung sẽ được thảo luận.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ viết essay và assignment, Luận Văn Việt còn là địa chỉ hàng đầu với dịch vụ thuê viết luận văn tiếng Anh . Chúng tôi cam kết bài luận văn của bạn được viết bởi đội ngũ chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về học thuật và chuyên ngành tương ứng. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và hoàn thành bài luận một cách xuất sắc.

Mẫu mở bài advantage and disadvantage tiêu biểu

Topic: Essay about advantages and disadvantages of social media

Mẫu mở bài advantage and disadvantage

Introduction:

“ Social media stands as a remarkable boon of technological progress in the contemporary age. These platforms primarily encompass internet-based tools and applications designed for communication, entertainment, and information sharing. Prominent among them are Facebook, TikTok, WhatsApp, Viber, Instagram, WeChat, Pinterest, Linked In, VK, and others. The global count of social media users hovers around 3.0 billion, with Facebook emerging as a frontrunner with a staggering 2.30 billion monthly active users. However, like a double-edged sword, social media exerts both positive and negative influences on society. In this context, the author examines the merits and demerits inherent in the utilization of social media platforms within our social fabric”

Việc nắm vững cách viết mở bài essay advantages and disadvantages là một cách ghi điểm trong bài essay của bạn. Hy vọng với các ví dụ thực tế giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách làm bài essay advantages and disadvantages. Không chỉ giúp bạn trở thành một người viết chuyên nghiệp mà còn tạo ra ấn tượng đối với độc giả của bạn.

5/5 - (3 bình chọn)
Ý kiến bình luận
1

Đăng ký khóa học và nhận tư vấn

097.669.7887